Förebyggande underhåll av stål och betong

Vi står inför en utmanande framtid. I omställningen från fossilt till förnybart måste vi kunna lita på att de mest grundläggande funktionerna i vårt samhälle står stabilt och redo för utmaningen.

Tjänster

Conzi AB erbjuder en helhetslösning för att förlänga livslängden på befintliga konstruktioner av betong och stål.

Om Oss

Vi har bred kompetens från tillståndsbedömning, betongrenovering och korrosionsskydd i tuffa miljöer.

Kontakt

Ta reda på hur vi kan samarbeta för att er verksamhet ska stå stabilt inför framtiden.

En kort film om visionen

Vår vision är att hjälpa våra partners att hitta, verifiera och genomföra de bästa förebyggande åtgärderna vid den optimala tidpunkten. Se filmen och få en  sammanfattning av vilka utmaningar och möjligheter vi står inför.

Spela videoklipp

Allt har ett utsläpp

Att underhålla och renovera istället för att byta ut ger en enorm besparing, både miljömässigt och ekonomiskt. Conzi erbjuder en helhetslösning för att förlänga livslängden på befintliga konstruktioner av stål och betong. Vi använder oss av beprövade metoder som under lång tid förlängt livslängden på konstruktioner världen över. 

Vi erbjuder lösningar som bär oss in i en förnybar och cirkulär framtid. 

”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
– Riksdagens definition av miljömålet ”God bebyggd miljö”

Det viktigaste är att underhålla det som redan byggts så det kan bevaras för kommande generationer. Conzi går i spetsen.

En kort film om Conzi

Vår vision är att hjälpa våra partners att hitta, verifiera och genomföra de bästa förebyggande åtgärderna vid den optimala tidpunkten. Se filmen och få en  sammanfattning av vilka utmaningar och möjligheter vi står inför. -Se filmen!

Spela videoklipp