Det optimala underhållet

Vår vision är att hjälpa våra partners att hitta, verifiera och genomföra de bästa förebyggande åtgärderna vid den optimala tidpunkten.

Conzi förlänger livslängden

I den framtid vi nu möter måste vi hitta de bästa lösningarna för att underhålla och återbruka det vi redan skapat. Sverige har världens mest ambitiösa klimatmål. Omvärlden har blicken fäst på oss och vår förmåga att finna lösningar för att klara denna omställning.

I denna nya framtid erbjuder Conzi hållbara helhetslösningar som förlänger livslängden på betong och stål.

Spela videoklipp

Låt oss ta ett exempel

Om vi tar ett exempel med en nyproducerad kraftledningsmast där stålkonstruktionen väger 20 ton och betongfundamenten 200 ton. Den belastar jorden med ett utsläpp av 68 ton koldioxid redan i produktionsfasen. Utsläppen såväl som kostnaderna ökar stort med transport, konstruktion och montage, samt bortforsling och återvinning av tidigare mast.

Att renovera och underhålla istället för att byta ut ger en enorm miljöbesparing. Varje sparad krona är pengar som kan användas för att förbereda elnätet för morgondagens utmaningar.

Underhåll - en självklarhet i omvärlden

Kraftbolag världen över har konstaterat att om underhållet sköts på rätt sätt så kan man behålla både master, stolpar och fundament med fortsatt uppfylld teknisk funktion för framtida generationer. Detta har lett till stora kostnadsbesparingar och miljövinster. Nedan ett exempel:

“The strategy is to paint towers prior to significant rusting and to re-paint prior to paint failure. This approach can extend the life of towers indefinitely and has a lower lifecycle cost than full tower replacement.”

– Transpower, Nya Zeeland om sin strategi att behandla sina kraftledningsmaster.