Conzi – din kompletta partner

Vi erbjuder våra kunder ett komplett program från första inspektion till färdigt utfört arbete. 

Inspektion

Konsultation

Entreprenad

Ett brett utbud

Med ett brett utbud av provningsutrustning för både betong och stål utför vi tillståndsbedömning. Utifrån den tar vi fram ett åtgärdsförslag och en offert. Metoder och material väljs utifrån det specifika objektet.

Vårt primära mål är att förhindra nedbrytning och skador, sekundärt tar vi fram de optimala åtgärderna för rehabilitering och framtida skydd. 

Exempel på verksamhetsområden

Anpassning och optimering

Conzi har som mål att alltid erbjuda den, för det specifika objektet, optimala tekniken och metoden. Både när det gäller inspektion och utförande. För minsta möjliga miljöpåverkan använder vi oss i första hand av oförstörande undersökning. 

Conzi erbjuder även sina kunder utbildningar för att upptäcka tecken på skador i tid, vilket ger stora besparingar i både miljöpåverkan och ekonomi.