Vi vill se en förnybar framtid

Att underhålla och bevara det som redan är byggt är alltid den mest hållbara lösningen i alla sammanhang. Vi har tillgängliggör och erbjuder lösningar som bär oss in i en förnybar och cirkulär framtid.

Vi förlänger livslängden

Conzi AB erbjuder en helhetslösning för att förlänga livslängden på befintliga konstruktioner av betong och stål. Vi använder beprövade metoder som under lång tid förlängt livslängden på infrastruktur världen över.

Vi kombinerar en samlad kompetens på över 100 år inom korrosionsskydd, betongrenovering och entreprenad on-site för att minimera behovet av att byta ut befintliga stål och betongstrukturer.

Med över 100 år samlad kompetens

Conzi är ett bolag med samlad bred kompetens från betongrenovering och korrosionsskydd i tuffa miljöer. 
Med stor erfarenhet från bl.a. tung industri, vattenkraft, järnväg, vatten- och avloppsrening, tunnlar med fuktig och aggressiv miljö vill vi bidra till en livscykelförlängande framtid.

Vi kombinerar vår samlade kompetens på över 100 år inom korrosionsskydd, betongrenovering och entreprenad on-site för att minimera behovet av att byta ut befintliga stål och betongstrukturer.